เมืองลอยน้ำเป็นไปได้จริงหรือ?

โมเดลจำลองของ Oceanix City ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้มากกว่า 10,000 คน จะถูกนำเสนอในนิทรรศการ ‘Futures’ ที่กำลังจะมีขึ้นของ Smithsonian ด้วยจำนวนประชากรโลกที่ใกล้ถึง 7.9 พันล้าน และคาดการณ์ว่าจะถึง 9.7 ภายในปี 2050 สถาปนิกและนักวางผังเมืองมักคาดเดาเกี่ยวกับเมืองในอนาคต ในปี 1960...